Historia Łodzi z klocków LEGO® zbudowana

head

Szanowni Państwo!

zapraszamy do realizacji innowacyjnego projektu edukacyjnego „Historia Łodzi z klocków LEGO® zbudowana”, prowadzonego przez GALILEO – dobrze się składa we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Łodzi.

Pilotażowe warsztaty to dwa tematy adresowane do uczniów szkół podstawowych, nawiązujące do obowiązującej podstawy programowej.

loko

Warsztaty ta przybliżają uczniom postać Juliana Tuwima – ze szczególnym uwzględnieniem lat dziecięcych i młodzieńczych, które poeta spędził w Łodzi. Dodatkowo w toku warsztatów uczniowie poznają wybrane fakty z dziejów łódzkiej kolei.

W części warsztatowej: uczniowie w kilkuosobowych zespołach zbudują wagoniki w oparciu o załączone fragmenty wiersza „Lokomotywa”. Z gotowych wagoników w finale zajęć stworzymy „Tuwimowski pociąg”, który dołączymy do zdalnie sterowanej lokomotywy i przy wspólnej recytacji wiersza ruszymy w krótką literacką podróż.

Podstawa programowa: Edukacja wczesnoszkolna

remb

Warsztaty przybliżają uczniom rozwój Łodzi w okresie rękodzielniczym/ wczesnoprzemysłowym, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Rajmunda Rembielińskiego. W toku zajęć uczniowie poznają również wygląd pierwotnej zabudowy Łodzi w obrębie Nowego Miasta (okolice dzisiejszego placu Wolności).

W części warsztatowej: uczniowie w kilkuosobowych zespołach przygotują modele domów tkaczy, które następie zostaną umieszczone na przygotowanej wcześniej makiecie przedstawiającej fragment Nowego Rynku (obecnego pl. Wolności) i ul. Piotrkowskiej.

Podstawa programowa: Historia i społeczeństwo

Docelowo projekt obejmuje szerszy cykl ośmiu tematów adresowanych przede wszystkim do uczniów klas IV-VI, realizowanych na przestrzeni całego roku szkolnego zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. Tam, gdzie zaczęła się Łódź.

2. Rajmund Rembieliński i początki Łodzi przemysłowej.

3. Pierwszy fabryczny komin.

4. Księży Młyn – miasto w mieście .

5. Ludwik Grohman i początki łódzkiej straży pożarnej.

6. Izrael Poznański i jego „bawełniane imperium”.

7. Łódź miasto „Czterech Kultur”.

8. Co zostało z dawnej Łodzi?

Ponadto z myślą o uczniach i nauczycielach klas I-III przygotowaliśmy realizowane w ciągu całego roku szkolnego 2016/2017 tematy:

  1. Lokomotywą w świat klocków LEGO®, przybliżający uczniom postać autora wiersza „Lokomotywa” Juliana Tuwima oraz wybranych dziejów kolei w regionie łódzkim.
  2. O łódzkich strażakach, realizowany w oparciu o wiersz Jana Brzechwy „Pali się”, przybliżający uczniom dzieje i współczesność łódzkiej straży pożarnej.
  3. Skąd się wzięła Łódź?, przybliżająca uczniom legendarne początki Łodzi, w nawiązaniu do legendy autorstwa Zdzisława Konickiego “O Januszu i założeniu osady nad Łódką”.

Miejsce realizacji:

pracownia stacjonarna GALILEO w CH-R Sukcesja – al. Politechniki 3/5 (poziom -1)

dojazd komunikacją miejską: autobusy: 50, 55, 77 oraz tramwaje: 15, 15A

Czas trwania:

90 minut (30 minut – część teoretyczno-historyczna; 60 minut – część warsztatowa)

Całkowity koszt jednorazowych warsztatów:

Grupy do 15 uczniów – 142,50 zł brutto/grupa uczniów.

Grupy uczniów powyżej 15 osób – 142,50 zł + 8,00 zł brutto/każdy dodatkowy uczeń.

Nauczyciele/wychowawcy/opiekunowie (2 osoby na grupę) – wstęp wolny.

Grupy maksymalnie do 30 uczniów.

Szkolne Koła Towarzystwa Przyjaciół Łodzi – rabat 10%

Kontakt:

Firma GALILEO Krzysztof Piwoński

www.dobrzesiesklada.pl

facebook.com/galileo.dobrzesiesklada.lodz

Biuro obsługi klienta

Telefon: 666-396-005

Kontakt mailowy:

edu@dobrzesiesklada.pl

plakatfinalmini