Klasy I – III

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Prezentujemy zasady prawidłowego funkcjonowania w ruchu drogowym i korzystania z środków transportu. Uczestnicy dowiadują się jak w bezpieczny sposób zorganizować czas wolny poza domem oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Poznają najważniejsze numery alarmowe.

5571_product_detail

fot. Materiały producenta

Podstawa programowa: I etap edukacyjny klasy I-III Edukacja Wczesnoszkolna
Pomoce dydaktyczne: Zestawy Playmobil®

W świecie polskich legend

Uczniowie poznają wybrane polskie legendy (np O smoku Wawelskim). W oparciu o ich treść, komponują wybrane sceny na których podstawie dokonują oceny moralnej postaci.

Podstawa programowa: I etap edukacyjny klasy I-III Edukacja Wczesnoszkolna
Pomoce dydaktyczne: klocki LEGO®

Przyroda wokół nas

Wspólne tworzenie miniatur roślin i zwierząt, na podstawie których omawiamy ich warunki życia.
Podstawa programowa: I etap edukacyjny klasy I-III Edukacja Wczesnoszkolna
Pomoce dydaktyczne: klocki LEGO®

1,2,3… klocki

Uczniowie utrwalają znajomość czterech podstawowych działań matematycznych.

Podstawa programowa: I etap edukacyjny klasy I-III Edukacja Wczesnoszkolna
Pomoce dydaktyczne: klocki LEGO®

Ale jazda! Zabawy z maszynami prostymi

Zabawy i eksperymenty z równia pochyłą. Uczniowie konstruują proste pojazdy, które służą jako podstawa do różnych pomiarów (np. szerokość, długość, wysokość, droga- przebyta odległość).

4 — kopia

fot. Materiały producenta

Podstawa programowa: I etap edukacyjny klasy I-III Edukacja Wczesnoszkolna
Pomoce dydaktyczne: klocki LEGO®, równia pochyła

Zadziwiający świat zwierząt

Dzieci poznają zwierzęta zamieszkujące Ziemię. Miejsca w których żyją, ich zwyczaje i środowisko.

Podstawa programowa: I etap edukacyjny klasy I-III Edukacja Wczesnoszkolna
Pomoce dydaktyczne: Zestawy Playmobil® lub klocki LEGO®, Mapa świata

Współpraca z nauczycielami

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do realizacji autorskich lekcji w GALILEO z możliwością jej osobistego przeprowadzenia. Warunkiem współpracy jest wcześniejsza konsultacja konspektu/scenariusza zajęć z pracownikami GALILEO.
Koszt lekcji uzgadniany jest indywidualnie po zapoznaniu się z konspektem.
Ze względu na miejsce i formę zajęć uczestników konieczna jest obecność pracowników GALILEO podczas trwania zajęć.