Klasy IV-VI

Poznajemy ukształtowanie terenu

W oparciu o sporządzony model mapy (województwa, Polski, Europy, Świata itp.) uczestnicy poznają formy ukształtowania terenu oraz pojęcie skali.
Podstawa programowa II etap edukacyjny:
klasy IV-VI Przyroda / Matematyka
Pomoce dydaktyczne: klocki LEGO®

Początki Łodzi włókienniczej

Tematem jest rozwój Łodzi wczesno-przemysłowej oraz postać Rajmunda Rembielińskiego. W toku zajęć uczniowie poznają wygląd pierwotnej zabudowy Łodzi, związany z obecnym Placem Wolności.
UWAGA! – Zajęcia realizowane są tylko w CH Sukcesja – w sąsiedztwie pomnika R.Rembielińskiego.
Podstawa programowa II etap edukacyjny:
klasy IV-VI Historia i społeczeństwo.
Pomoce dydaktyczne: klocki LEGO®, karty pracy

Równia pochyła

Merytoryczną podstawą warsztatów są wykonywane przez uczniów doświadczenia na równi pochyłej. Towarzyszy im wprowadzenie pojęć: prędkość, droga, czas, ruch jednostajny, ruch jednostajnie przyspieszony i równia pochyła. W doświadczeniach

4 — kopia

fot. Materiały producenta

wykorzystywane są pojazdy
zbudowane w toku warsztatów.

Podstawa programowa II etap edukacyjny:

klasy IV-VI Przyroda/ Zajęcia Techniczne
Pomoce dydaktyczne: klocki LEGO®

Robotyka – inne oblicze matematyki

Uczniowie bazując na podstawowej terminologii geometrii euklidesowej (np. punkt, prosta,  odcinek, kąt) programują robo-maszyny.

Podstawa programowa II etap edukacyjny:
klasy IV-VI Matematyka / Zajęcia komputerowe / Zajęcia Techniczne.

Product_TRACK3R_Square

fot. Materiały producenta

Pomoce dydaktyczne: zestawy LEGO® Mindstorms, oprogramowanie, sprzęt komputerowy (udostępniony przez Galileo)

Współpraca z nauczycielami

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do realizacji autorskich lekcji w GALILEO z możliwością jej osobistego przeprowadzenia. Warunkiem współpracy jest wcześniejsza konsultacja konspektu/scenariusza zajęć z pracownikami GALILEO.
Koszt lekcji uzgadniany jest indywidualnie po zapoznaniu się z konspektem.
Ze względu na miejsce i formę zajęć uczestników konieczna jest obecność pracowników GALILEO podczas trwania zajęć.