Oferta specjalna dla szkół podstawowych i przedszkoli

Wszystkich nauczycieli oraz dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą warsztatów edukacyjnych.

DLA PRZEDSZKOLI

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Warsztaty przygotowują uczestników do prawidłowego funkcjonowania w ruchu drogowym oraz reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. W toku zajęć przedszkolaki poznają:

 • podstawowe zasady prawidłowego funkcjonowania w ruchu drogowym (jako piesi) oraz bezpiecznego korzystania ze 5571_product_detailśrodków transportu;
 • znaki drogowe, numery alarmowe pogotowia, policji, straży pożarnej oraz numer alarmowy 112;
 • bezpieczne sposoby na organizację czasu wolnego poza domem;
 • zasady właściwego zachowania i reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Podstawa programowa: Wychowanie przedszkolne – 6.1, 6.2, 6.5, 14.2, 14.7, 15.2
Pomoce dydaktyczne: Zestawy Playmobil® (CITY ACTION), plansze edukacyjne
Przedział wiekowy: 3-6 lat

Czas trwania warsztatów: 60 minut

Koszt zajęć dla grupy 15 dzieci to 105 zł + koszt dojazdu. Szczegółowy cennik znajduje się poniżej.

Świat wokół nas

W toku warsztatów dzieci poznają fascynujący świat przyrody:

 • utrwalają wiedzę na temat znanych im z najbliższego otoczenia roślin i zwierząt oraz poznają nowe;
 • samodzielnie konstruują z klocków LEGO® DUPLO wybrane elementy przyrody;
 • dowiadują się o niebezpieczeństwach, jakie może za sobą nieść przyroda oraz wskazują na sposoby ich ograniczenia lub uniknięcia.

Podstawa programowa: Wychowanie przedszkolne – 4.1, 4.2, 4.3, 6.3, 10.1, 12.1, 12.2, 14.2
Pomoce dydaktyczne: LEGO® DUPLO, plansze edukacyjne
Przedział wiekowy: 3-5 lat

Czas trwania warsztatów: 60 minut

Koszt zajęć dla grupy 15 dzieci to 105 zł + koszt dojazdu. Szczegółowy cennik znajduje się poniżej.

Zdrowo i niezdrowo – ale kolorowo!

W czasie zajęć dzieci:

 • poznają podstawowe zasady zdrowego odżywiania oraz kształtują w sobie nawyk spożywania owoców i warzyw, a tym samym eliminację złych przyzwyczajeń żywieniowych;
 • w oparciu o zestawy klocków LEGO® samodzielnie tworzą modele ulubionych potraw, ze szczególnym uwzględnieniem owoców i warzyw;
 • określają kształt, kolor oraz wielkość stworzonych przez siebie kompozycji opisują ich smak.

Podstawa programowa: Wychowanie przedszkolne – 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 10.1, 14.2.
Pomoce dydaktyczne: zestawy LEGO® lub LEGO® DUPLO*, plansze dydaktyczne
Przedział wiekowy: 3-5 lat, 4-6 lat

Czas trwania warsztatów: 60 minut

Koszt zajęć dla grupy 15 dzieci to 105 zł + koszt dojazdu. Szczegółowy cennik znajduje się poniżej.

Pierwsze kroki w matematyce

W trakcie zajęć dzieci:

 • w oparciu o zestawy LEGO® utrwalają umiejętności prawidłowego liczenia w zakresie poznanych liczb oraz dokonują działań na zbiorach zastępczych;
 • grają w grę edukacyjną „Plecy w plecy”, w której dzieci doskonalą umiejętność posługiwania się pojęciami określającymi położenie przedmiotów względem siebie.

Podstawa programowa: Wychowanie przedszkolne – 3.3, 4.2, 10.1, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4
Pomoce dydaktyczne: LEGO® Smart
Przedział wiekowy: 5-6 lat

Czas trwania warsztatów: 60 minut

Koszt zajęć dla grupy 15 dzieci to 105 zł + koszt dojazdu. Szczegółowy cennik znajduje się poniżej.

W krainie figur geometrycznych

W trakcie warsztatów dzieci:

 • utrwalają kształty i nazwy: podstawowych figur geometrycznych – koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt, kierunków – góra, dół, lewo, prawo oraz kolorów.
 • w oparciu o przygotowane zestawy klocków LEGO® –takie same dla każdego uczestnika – samodzielnie budują wybrane figury geometryczne oraz określają ich kolor.
 • pracując w dwu- lub trzyosobowych zespołach projektują większe kompozycje ze zbudowanych wcześniej figur geometrycznych.

Podstawa programowa: Wychowanie przedszkolne – 4.2, 10.1, 13.4, 14.1, 14.2
Pomoce dydaktyczne: LEGO® lub LEGO® DUPLO*
Przedział wiekowy: 4-6 lat

Czas trwania warsztatów: 60 minut

Koszt zajęć dla grupy 15 dzieci to 105 zł + koszt dojazdu. Szczegółowy cennik znajduje się poniżej.

Pory roku

W trakcie zajęć dzieci:

 • w oparciu o przygotowane zestawy klocków LEGO® DUPLO budują elementy kojarzące się im z każdą z omawianych pór roku (np. jesień – drzewo z koroną w żółtych i czerwonych barwach, lato – słońce itp.);
 • dyskutują o charakterystycznych cechach pór roku, a także towarzyszących im zjawiskach atmosferycznych oraz wynikających z nich niebezpieczeństwach;
 • utrwalają zagadnienia dotyczące właściwego zachowania i reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia;
 • poznają numery alarmowe pogotowia, policji, straży pożarnej oraz numer alarmowy 112.

Podstawa programowa: Wychowanie przedszkolne – 10.1, 11.1, 11.2, 13.6
Pomoce dydaktyczne: klocki LEGO® DUPLO
Przedział wiekowy: 3-5 lat

Czas trwania warsztatów: 60 minut

Koszt zajęć dla grupy 15 dzieci to 105 zł + koszt dojazdu. Szczegółowy cennik znajduje się poniżej.

*wybór zestawu LEGO® wykorzystywanego w toku
warsztatów zależy od wieku uczestników

DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Prezentujemy zasady prawidłowego funkcjonowania w ruchu drogowym i korzystania z środków transportu. Uczestnicy dowiadują się jak w bezpieczny sposób zorganizować czas wolny poza domem oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Poznają najważniejsze numery alarmowe.

5571_product_detail

fot. Materiały producenta

Podstawa programowa: I etap edukacyjny klasy I-III Edukacja Wczesnoszkolna
Pomoce dydaktyczne: Zestawy Playmobil®

W świecie polskich legend

Uczniowie poznają wybrane polskie legendy (np O smoku Wawelskim). W oparciu o ich treść, komponują wybrane sceny na których podstawie dokonują oceny moralnej postaci.

Podstawa programowa: I etap edukacyjny klasy I-III Edukacja Wczesnoszkolna
Pomoce dydaktyczne: klocki LEGO®

Przyroda wokół nas

Wspólne tworzenie miniatur roślin i zwierząt, na podstawie których omawiamy ich warunki życia.
Podstawa programowa: I etap edukacyjny klasy I-III Edukacja Wczesnoszkolna
Pomoce dydaktyczne: klocki LEGO®

1,2,3… klocki

Uczniowie utrwalają znajomość czterech podstawowych działań matematycznych.

Podstawa programowa: I etap edukacyjny klasy I-III Edukacja Wczesnoszkolna
Pomoce dydaktyczne: klocki LEGO®

Ale jazda! Zabawy z maszynami prostymi

Zabawy i eksperymenty z równia pochyłą. Uczniowie konstruują proste pojazdy, które służą jako podstawa do różnych pomiarów (np. szerokość, długość, wysokość, droga- przebyta odległość).

4 — kopia

fot. Materiały producenta

Podstawa programowa: I etap edukacyjny klasy I-III Edukacja Wczesnoszkolna
Pomoce dydaktyczne: klocki LEGO®, równia pochyła

Zadziwiający świat zwierząt

Dzieci poznają zwierzęta zamieszkujące Ziemię. Miejsca w których żyją, ich zwyczaje i środowisko.

Podstawa programowa: I etap edukacyjny klasy I-III Edukacja Wczesnoszkolna
Pomoce dydaktyczne: Zestawy Playmobil® lub klocki LEGO®, Mapa świata

DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Poznajemy ukształtowanie terenu

W oparciu o sporządzony model mapy (województwa, Polski, Europy, Świata itp.) uczestnicy poznają formy ukształtowania terenu oraz pojęcie skali.
Podstawa programowa II etap edukacyjny:
klasy IV-VI Przyroda / Matematyka
Pomoce dydaktyczne: klocki LEGO®

Początki Łodzi włókienniczej

Tematem jest rozwój Łodzi wczesno-przemysłowej oraz postać Rajmunda Rembielińskiego. W toku zajęć uczniowie poznają wygląd pierwotnej zabudowy Łodzi, związany z obecnym Placem Wolności.
UWAGA! – Zajęcia realizowane są tylko w CH Sukcesja – w sąsiedztwie pomnika R.Rembielińskiego.
Podstawa programowa II etap edukacyjny:
klasy IV-VI Historia i społeczeństwo.
Pomoce dydaktyczne: klocki LEGO®, karty pracy

Równia pochyła

Merytoryczną podstawą warsztatów są wykonywane przez uczniów doświadczenia na równi pochyłej. Towarzyszy im wprowadzenie pojęć: prędkość, droga, czas, ruch jednostajny, ruch jednostajnie przyspieszony i równia pochyła. W doświadczeniach

4 — kopia

fot. Materiały producenta

wykorzystywane są pojazdy
zbudowane w toku warsztatów.

Podstawa programowa II etap edukacyjny:

klasy IV-VI Przyroda/ Zajęcia Techniczne
Pomoce dydaktyczne: klocki LEGO®

Robotyka – inne oblicze matematyki

Uczniowie bazując na podstawowej terminologii geometrii euklidesowej (np. punkt, prosta,  odcinek, kąt) programują robo-maszyny.

Podstawa programowa II etap edukacyjny:
klasy IV-VI Matematyka / Zajęcia komputerowe / Zajęcia Techniczne.

Product_TRACK3R_Square

fot. Materiały producenta

Pomoce dydaktyczne: zestawy LEGO® Mindstorms, oprogramowanie, sprzęt komputerowy (udostępniony przez Galileo)

Współpraca z nauczycielami

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do realizacji autorskich lekcji w GALILEO z możliwością jej osobistego przeprowadzenia. Warunkiem współpracy jest wcześniejsza konsultacja konspektu/scenariusza zajęć z pracownikami GALILEO.
Koszt lekcji uzgadniany jest indywidualnie po zapoznaniu się z konspektem.
Ze względu na miejsce i formę zajęć uczestników konieczna jest obecność pracowników GALILEO podczas trwania zajęć.

CENNIK ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH