Program lojalnościowy

Czy masz już Kartę Stałego Klienta Galileo „dobrze się składa” ?

Nasza KARTA STAŁEGO KLIENTA została opracowana specjalnie dla klientów, którzy kupują u nas regularnie i chcą zaoszczędzić przy kolejnych zakupach!

Jak ją zdobyć? Zapraszamy do naszych sklepów!

karta galileo

Regulamin Karty Stałego Klienta sklepów stacjonarnych Galileo – dobrze się składa:

Postanowienia ogólne:

 • Wystawcą Karty Stałego Klienta (zwanej dalej Kartą) jest firma Galileo – Krzysztof Piwoński, 93-322 Łódź ul. Błękitna 19, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Łódź pod numerem 61865/2007 NIP: 727-258-45-27 Regon: 100085140 (zwana dalej Wystawcą).
 • Karta Stałego Klienta dotyczy wyłącznie towarów i usług oferowanych w sklepach stacjonarnych Galileo – dobrze się składa.

Rabaty

 • Karta upoważnia do zakupów w sklepach stacjonarnych Galileo „dobrze się składa” z rabatem 5% oraz korzystania ze specjalnych ofert dedykowanych posiadaczom Karty.
 • Warunkiem otrzymania przysługującego rabatu jest okazanie Karty przed dokonaniem płatności w sklepach stacjonarnych Galileo.
 • W przypadku obowiązujących promocji adresowanych do wszystkich Klientów posiadaczowi Karty przysługuje tylko jeden wybrany przez niego rabat.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z programu rabatowego wybranych towarów lub usług (np. warsztaty edukacyjne, eventy) znajdujących się w ofercie sklepów stacjonarnych Galileo.
 • Rabaty wynikające z faktu posiadania Karty nie łącza się z innymi programami rabatowymi akceptowanymi przez sklepy stacjonarne Galileo (np. Karta Dużej Rodziny, Miejska Karta Seniora itp.) oraz nie obejmują Sklepu Internetowego Galileoshop.pl.

Karta

 • Karta Stałego Klienta jest kartą imienną – na karcie widnieje imię i nazwisko jej posiadacza, mającą nadany przez Wystawcę indywidualny numer.
 • Posiadaczem Karty może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która uzyskała pełnoletność.
 • Jeden Klient może być posiadaczem jednej Karty.
 • Kartą może posługiwać się wyłącznie jej posiadacz.
 • Warunkiem otrzymania Karty jest dokonanie zakupu w dowolnym sklepie stacjonarnym Galileo na kwotę przekraczającą 50zł oraz wypełnienie formularza dostępnego w sklepach stacjonarnych Galileo.
 • Karta wydawana jest bezpłatnie oraz bezterminowo.
 • Posiadacz Karty może zrezygnować z udziału w programie lojalnościowym informując o tym fakcie Wystawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: info@galileoshop.pl, listownie na adres: Galileo – Krzysztof Piwoński 92 – 508 Łódź ul. M. Ćwiklińskiej 22 lub telefonicznie pod numer (48) 533 269 813.
 • Wystawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy jej posiadacz świadomie narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Utratę karty lub zmianę danych osobowych należy zgłosić do Wystawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@galileoshop.pl, listownie na adres: Galileo – Krzysztof Piwoński 92 – 508 Łódź ul. M. Ćwiklińskiej 22 lub telefonicznie pod numer (48) 533 269 813.

Dane osobowe

 • Otrzymując Kartę Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) wypełniając formularz.
 • Dane osobowe udostępnione przez posiadacza Karty w formularzu przetwarzane są przez Wystawcę.
 • Posiadacz Karty ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.
 • Posiadacz Karty dobrowolnie wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o akcjach promocyjnych i handlowych przeprowadzanych przez firmę Galileo.

Postanowienia końcowe

 • Regulamin Karty Stałego Klienta obowiązuje od dnia 04 marca 2016 r. i jest dostępny na stronie internetowej www.dobrzesiesklada.pl oraz w sklepach stacjonarnych Galileo.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie programu lojalnościowego Karty Stałego Klienta.