Przedszkola

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Warsztaty przygotowują uczestników do prawidłowego funkcjonowania w ruchu drogowym oraz reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.W toku zajęć przedszkolaki poznają podstawowe zasady prawidłowego funkcjonowania w ruchu drogowym (jako piesi)oraz bezpiecznego korzystania ze 5571_product_detailśrodków transportu. Uczą się rozpoznawania najważniejszych znaków drogowych. Dowiadują się również jak w bezpieczny sposób zorganizować swój czas wolny poza domem.Warsztaty poruszają również zagadnienia dotyczące właściwego zachowania i reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Dzieci poznają numery alarmowe:pogotowia, policji, straży pożarnej oraz numer alarmowy 112.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Pomoce dydaktyczne: Zestawy Playmobil® (CITY ACTION), plansze edukacyjne
Przedział wiekowy: 4-6 lat

Świat wokół nas

W toku warsztatów dzieci poznają fascynujący świat przyrody.W oparciu o przygotowane zestawy klocków LEGO® DUPLO– takie same dla każdego uczestnika – samodzielnie konstruują wybrane elementy przyrody (przede wszystkim rośliny i zwierzęta) znane z najbliższego otoczenia oraz poznane w toku zajęć.Uczestnicy dowiadują się również o niebezpieczeństwach,jakie może za sobą nieść przyroda oraz wskazują na sposoby ich ograniczenia lub uniknięcia.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Pomoce dydaktyczne:: LEGO® DUPLO, plansze edukacyjne
Przedział wiekowy: 3-5 lat

Zdrowo i niezdrowo – ale kolorowo!

Warsztaty mają na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania oraz kształtowanie nawyków spożywania owoców i warzyw, a tym samym eliminację złych przyzwyczajeń żywieniowych, takich jak nadmierną konsumpcja słodyczy i fast-foodów.Dzieci w oparciu o przygotowane zestawy klocków LEGO® –takie same dla każdego uczestnika – samodzielnie tworzą modele ulubionych potraw, ze szczególnym uwzględnieniem owoców i warzyw. Określają ich kształt, kolor oraz wielkość,a także opisują ich smak.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Pomoce dydaktyczne: LEGO® lub LEGO® DUPLO*
Przedział wiekowy: 3-5 lat, 4-6 lat

Pierwsze kroki w matematyce

Warsztaty mają na celu zapoznanie dzieci z pojęciami matematycznymi i rozwijanie umiejętności ich stosowania.Uczestnicy w oparciu o przygotowane zestawy klocków LEGO® – takie same dla każdego uczestnika – utrwalają umiejętności prawidłowego liczenia w zakresie poznanych liczb oraz dokonują działań na zbiorach zastępczych.Podsumowaniem warsztatów jest gra edukacyjna „Plecy w plecy”, w której dzieci doskonalą umiejętność posługiwania się pojęciami określającym wzajemne położenie przedmiotów względem siebie.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Pomoce dydaktyczne: LEGO® Smart
Przedział wiekowy: 5-6 lat

W krainie figur geometrycznych

Warsztaty maja na celu utrwalenie kształtów i nazw:podstawowych figur geometrycznych – koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt oraz kierunków – góra, dół, lewo, prawo,a także kolorów.Dzieci w oparciu o przygotowane zestawy klocków LEGO® –takie same dla każdego uczestnika – samodzielnie budują wybrane figury geometryczne oraz określają ich kolor.W dalszej części warsztatów w dwu- lub trzyosobowych zespołach projektują większe kompozycje ze zbudowanych wcześniej figur geometrycznych.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Pomoce dydaktyczne: LEGO® lub LEGO® DUPLO*
Przedział wiekowy: 4-6 lat

Pory roku

Dzieci w oparciu o przygotowane zestawy klocków LEGO® DUPLO – takie same dla każdego 10817_Web_PRI_1488uczestnika – budują elementy kojarzące się im z każdą z omawianych pór roku (np. jesień – drzewo z koroną w żółtych i czerwonych barwach, lato – słońce itp.). Na podstawie wykonanych konstrukcji wspólnie omawiamy charakterystyczne cechy poszczególnych pór roku, a także towarzyszące im zjawiska atmosferyczne oraz wynikające z nich niebezpieczeństwa.
Warsztaty poruszają również zagadnienia dotyczące właściwego zachowania i reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Dzieci poznają numery alarmowe pogotowia, policji, straży pożarnej oraz numer alarmowy 112.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Pomoce dydaktyczne: klocki LEGO® DUPLO
Przedział wiekowy: 3-5 lat

Współpraca z nauczycielami

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do realizacji autorskich lekcji w GALILEO z możliwością jej osobistego przeprowadzenia. Warunkiem współpracy jest wcześniejsza konsultacja konspektu/scenariusza zajęć z pracownikami GALILEO.
Koszt lekcji uzgadniany jest indywidualnie po zapoznaniu się z konspektem.
Ze względu na miejsce i formę zajęć uczestników konieczna jest obecność pracowników GALILEO podczas trwania zajęć.

*wybór zestawu LEGO® wykorzystywanego w toku
warsztatów zależy od wieku uczestników