Info / Regulamin

 

Firma Galileo Krzysztof Piwoński.
ul. Błękitna 19, 93-322 Łódź, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Łódź pod numerem 61865/2007 NIP: 727-258-45-27 Regon: 100085140

Rachunek Bankowy:
Numer rachunku bankowego firmy Galileo:
Citi Handlowy
Galileo Krzysztof Piwoński
45103000190109853000419323

Zastrzeżenia.
Kopiowanie i upublicznianie tekstów i zdjęć bez wyraźnej zgody pisemnej firmy Galileo jest
zabronione. Firma LEGO® oraz firma Playmobil® nie są organizatorem naszych zajęć. Produkty
firmy LEGO® oraz firmy Playmobil® są ważną pomocą dydaktyczną lecz stanowią jedynie elementy
naszych zajęć.
Copyright © 2011. Galileo dobrze się składa All Rights Reserved.

REGULAMIN

I. Wiek dzieci:

 1. Do naszej SKŁADALNI KLOCKÓW zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 4+ a także osoby dorosłe.
 2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać tylko w obecności rodzica lub pełnoletniego opiekuna prawnego.
 3. URODZINY, IMIENINY itp. organizujemy dla dzieci w wieku 6+.
 4. W warsztatach edukacyjnych mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku 5+.

II. Organizacja:

 1. Wybrany zestaw klocków do składania pobieramy, a po zabawie zwracamy pracownikom GALILEO. Wielkość wybieranego zestawu dopasowujemy do możliwości manualnych oraz wieku dziecka a także czasu jaki chcemy poświęcić na składanie i zabawę. Ze względów edukacyjnych zestaw powinien być złożony do końca.
 2. Niedozwolone jest mieszanie klocków z różnych zestawów, a także wnoszenie własnych zabawek, w szczególności klocków.
 3. Do rozdzielania klocków używamy oryginalnych „separatorów” dostępnych w GALILEO oraz palców lub zwracamy się o pomoc do pracowników GALILEO. Nie rozdzielamy klocków zębami!!!
 4. Do zabawy i składania klocków przystępujemy z czystymi rękoma.
 5. W trakcie zabawy i budowania nie spożywamy napojów i posiłków oraz nie żujemy gum do żucia. Spożywanie posiłków możliwe jest w przerwach, w miejscu wskazanym przez pracownika.
 6. Podczas zabawy i składania nie korzystamy z telefonów komórkowych.
 7. Wykonywanie zdjęć lub kręcenie filmów na terenie GALILEO jest możliwe tylko za zgodą pracownika GALILEO.

III. Bezpieczeństwo:

 1. Pracownicy GALILEO dokładają wszelkich starań aby zadbać o bezpieczny pobyt dzieci i osób dorosłych w siedzibach GALILEO.
 2. W GALILEO zachowujemy się kulturalnie. Zabronione jest bieganie, krzyczenie, popychanie innych osób, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych.
 3. Zalecamy zdjęcie na okres zabawy takich przedmiotów jak: kolczyki, wisiorki, łańcuszki itp.
 4. Do GALILEO nie wprowadzamy zwierząt.

IV. Odpowiedzialność:

 1. Pracownicy GALILEO zajmują się pomocą przy składaniu zestawów, warsztatami edukacyjnymi oraz animacją itp. Nie świadczą opieki nad dzieckiem w sensie prawnym. Dlatego zalecamy, aby dzieci przebywały na terenie GALILEO w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny pozostawiający dziecko w GALILEO czyni to na własną odpowiedzialność.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną i finansową za wszystkie szkody (za wyjątkiem drobnych szkód wynikających z użytkowania składanego zestawu np. uszkodzenie klocka podczas budowy, oderwanie naklejki) wyrządzone przez dzieci w Galileo.W przypadku imprez zorganizowanych typu urodziny, eventy odpowiedzialność prawną i finansową za w/w szkody wyrządzone przez uczestników zabawy ponosi zleceniodawca imprezy.
 3. W przypadku grup zorganizowanych bezwzględnie wymagana jest obecność pełnoletniego opiekuna.
 4. Za rzeczy klientów pozostawione lub zagubione na terenie GALILEO firma GALILEO nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Firma GALILEO oraz Właściciel i Zarządca nieruchomości, w której odbywają się zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy powstałe w związku z niestosowaniem się do REGULAMINU.

V. Postanowienia końcowe:

 1. GALILEO zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia lub wydalenia dzieci lub osób, które nie stosują się do tego regulaminu lub stwarzają sytuacje, które zagrażają bezpieczeństwu innych osób lub w nadmierny sposób przeszkadzają innym uczestnikom zabawy. W tym przypadku uregulowane wcześniej płatności za pobyt nie będą zwracane.
 2. Wszelkie reklamacje i roszczenia zgłoszone przez klientów po opuszczeniu pomieszczeń firmy GALILEO lub miejsca gdzie odbywały się zajęcia, nie będą uwzględniane. Firma GALILEO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest w każdym punkcie gdzie świadczona jest usługa (przy wejściu lub kasie) oraz na stronie internetowej dobrzesiesklada.pl.
 4. Decydując się na pobyt i uczestnictwo w zabawie akceptujesz powyższy REGULAMIN.

Comments & Responses

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *